HØY KOMPETANSE OG DIREKTE KUNDEKONTAKT - FOR Å SIKRE ET BEST MULIG GRUNNLAG FOR GODE, EFFEKTIVE OG LØSNINGSORIENTERTE BESLUTNINGER.

Skatte og merverdiavgift

Rådgivning til private og offentlige virksomheter og deres revisorer og regnskapsførere samt privatpersoner vedrørende:
- Skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger samt mulige tilpasninger
- Skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser tilknyttet planlagte og gjennomførte transaksjoner, omstruktureringer, salg, oppkjøp, etc
- Internasjonal skatte- og merverdiavgiftsrett

Virksomhetsorganisering

Rådgivning til private og offentlige virksomheter og deres revisorer og regnskapsførere samt privatpersoner i tilknytning til:
- Etablering, eieropptak, fisjon/fusjon og andre/alternative former for omstrukturering, omdannelse/skifte av selskaps-/ansvarsform
- Drifts-, organisasjons- og realisasjonsformer

Generasjonsskifte

Rådgivning og gjennomføring av generasjonsskifte tilknyttet virksomheter, selskaper og fast eiendom.

Konfliktløsning og prosedyre

Rådgivning og bistand til næringsvirksomheter/bedrifter og privatpersoner i tilknytning til:
- Bokettersyn og annen kontrollvirksomhet fra skatte- og avgiftsmyndighetene
- Endrings- og klagesaker
- Prosedyre av skatte- og avgiftssaker for domstolen

Fast eiendom

Avtaleutforming, gjennomføring og økonomisk oppgjør tilknyttet overdragelse av fast eiendom og eiendomsselskap.

AASGAARD ADVOKATFIRMA

Foretaksregisteret: NO 898 019 012 MVA
Innehaver: Arne Abusdal Aasgaard (født 1959)
Møterett for Høyesterett (2014)
Underlagt kontroll av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og Finanstilsynet
Medlem av Den Norske Advokatforening

2012-          Personlig næringsdrivende advokat
2010-2012  Deltaker (partner) i Advokatfirma Tofte AS
2000-2009  Deltaker (partner) i AdvokatRådhuset DA
2000-2004  Høgskolelektor ved Høgskolen i Agder (deltidsstilling)
1998-2000  Fast advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
1998           Fast advokat i Advokatfirmaet Coopers & Lybrand DA
1996-1998  Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Coopers & Lybrand DA
1990-1995  Avdelingssjef ved Vest-Agder fylkesskattekontor
1990-1991  Dommerfullmektig ved Kristiansand byrett (nå tingrett)
1985-1990  Saksbehandler, kontorsjef og spesialrådgiver i Skattedirektoratet